Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Ekonomi

Giriş


Bölgenin ekonomik yapısı içinde turizm, ticaret ve sanayi en önemli unsurlardır. Verimli oldukça yüksek olan Antalya toprağına buğdaydan mısıra, susamdan pamuğa, portakaldan muza değin her türlü ürün yetişmektedir. Ayrıca, kesme çiçek yetiştirilerek ihraç edilmektedir. Pamuk, yer fıstığı, susam, turunçgiller, muz ve turfanda sebzeler daha çok kıyı kesminde yetiştirilmektedir. Tahıl, baklagiller, şekerpancarı, üzüm, ayva ve armut gibi meyvalar bölgenin iç kesimlerinde üretilmektedir.Antalya Bölgesinde, sera ile üretim son yıllarda büyük gelişme göstermiştir. Türkiye genelinde cam seraların % 90'ı Antalya'dadır. Türkiye turfanda sebzesinin % 65'i bölgemizde üretilmektedir.Antalya'da 1957 yılında Ferrokrom Fabrikası kurulmuştur. Dokuma Sanayi ise 1965'te üretime geçmiştir.Antalya'da sanayi işletmelerinin % 80'den fazlası il merkezindedir. Kamu kesimindeki işletmelerin genel olarak ara mallar üretmesine karşılık, özel kesime ait büyük sanayi işletmelerinin büyük bir bölümü tüketim malları üretmektedir. 1980'li yılların başların görülen turizm yatırımları, kent merkezi ve kıyı şeridi boyunca yer almaktadır. Tesisler açıldıkça Turiste yönelik satış mağazaları, restaurantlar, seyahat acentaları araba kiralama firmaları çoğalmıştır. Bölgedeki çok sayıda otel, tatil köyü yerli ve yabancı turiste hizmet vermektedir. Özellikle 1985 sonrası turizm sektöründe atılımlar izlenmiş ve turizm temel (motor sektör) konumuna gelmiştir.

Detaylı Bilgi : http://www.atso.org.tr
 
SANAYİ VE TİCARET
 
 
- SERBEST BÖLGE
 
Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile kurulmuş olan Antalya Serbest Bölgesi, 535.512 m2 alana sahip olup, 14 KASIM 1987 tarihinde resmen açılmış ve alt yapı çalışmaları tamamlanarak kullanıcı firmaların hizmetine sunulmuştur.Net olarak 371.025 m2 lik kiralanabilir parsel alanına sahip Antalya Serbest Bölgesi\'nin %65'i kiralanmış %35'i kiraya verilebilir durumdadır.
 
- ORGANİZE SANAYİ
 
OSB, kurulacak sanayi yapılarına alt yapısı hazır sanayi arsaları oluşturmak, sanayinin cinsinin, yerinin, işletmesinin kontrollü olarak gelişmesini sağlamak, birbirini tamamlayan organize sanayi topluluğu oluşturmak, imalat maliyetini düşürmek ve çevreyi korunmak gibi amaçları taşımaktadır.
 
 
TARIM HAYVANCILIK ve MADENLER
 
- TARIM
 
Antalya ili sahip olduğu tarımsal potansiyel açısından ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. İl, Türkiye'deki toplu ekilebilir, dikilebilir alanların %1,6'sına sahiptir. Ancak ilin tarımsal üretim değeri bakımından yaptığı katkı (%4.3) daha büyüktür. Kentin son beş yıl içindeki hızlı gelişmesine paralel bir süreç yaşayan tarım sektörü kendi yapısında da derin değişimlere uğramıştır. 1997 yılı değerleriyle ilin GSYİH'sına ticaretin katkısı %33.2 tarımın %19, sanayi sektörünün %5.6'dır. Entansif tarımın uygulandığı yörede, üretim gelirinin yanında istihdam yaratılması da çok önemlidir. İlin tarımsal üretim yapısı; üretimdeki çeşitlilik ve pazara yönelik üretim açısından dikkat çekmektedir.Antalya ili ülkemizde en önemli turunçgil yetiştiricisi iller arasında olup, portakal üretiminde %30'luk payla ilik sırayı almaktadır. (DİE, 1998) Diğer yandan Türkiye cam sera alanının %80'i, plastik sera alanının ise alanının ise %50'si Antalya\'da bulunmaktadır. Yine dış piyasaya yönelik kesme çiçek üretiminden aldığı %90 payla Antalya ili merkez durumundadır.Antalya yöresi tarımsal üretim deseninde yıllardır buğday ve pamuk ürünleri ağırlık taşımıştır. Ancak son yıllarda özellikle pamuk üretim alanında önemli azalışlar yaşanmaktadır. İlde geçmiş yıllarda 40.000 ha civarında alana sahip olan pamuk ekilişi, 1998'de 15.000 ha'a kadar düşmüştür. Bu durumun büyük ölçüde pamuktan elde edilen net karın geçmiş yıllara göre azalması ile örtü altı tarımı ve turunçgil üretiminin pamuğa göre çok daha karlı olmasından kaynaklandığı bildirilmektedir.
 
- SEBZE ÜRETİMİ
 
Antalya ilinde sebze üretimi kapladığı alan açısından hububat ve meyveden sonra gelmesine karşın üretim değeri açısından ilk sırayı almaktadır. İlde 1999 verilerine göre 229.629 dekar açık tarla ve 133.366 dekar örtüaltı olmak üzere toplam 362.986 dekar alanda sebze ekilişi yapılmış 2.566.715 ton sebze üretilmiştir. Antalya ili sebze üretimi açısından örtüaltı sebze yetiştiriciliği ile tanınmakla beraber özellikle yayla ve geçit bölgelerinde açık tarlada sebze yetiştiriciliği de yoğun bir şekilde yapılmaktadır.
 
- MEYVE ÜRETİMİ
 
Antalya ilinde meyvecilik sahil ve yay kesimi olmak üzer iki alt bölgeye ayrılabilir. Sahilde subtropik meyveler ile bazı ılıman ve tropik orijinli meyveler yetiştirilirken, yayla kesiminde elma ağırlıklı üretim yapılmaktadır. Meyve üretimi ilin tarımsal üretime katkısından sebzeden sonra gelmektedir. İç ve dış Pazar açısından Antalya ili meyve üretiminde narenciye önemli yere sahip olup, son yıllarda nar üretimi de hızlı bir gelişme içerisindedir. Yine daha önceleri üretim deseninde yer almayan çilek, muz, avokado yetiştiriciliği ve son yıllarda örtüaltı meyve yetiştiriciliğininde giderek önem kazanmaya başladığı görülmektedir.
 
- SÜS BİTKİLERİ
 
Antalya ilinde Süs Bitkileri; Kesme Çiçek, İç Mekan Süs Bitkileri, Dış Mekan Süs Bitkileri ve doğal çiçek soğanları gibi gruplar altında toplanabilir. İlimizde toplam süs bitkileri üretim alanı 2000 yılı itibariyle 2882 dekardır. Üretimin en yoğun olarak yapıldığı dal, kesme çiçek sektöründe yapılmaktadır.
 
- HAYVANCILIK
 
Antalya İli Türkiye hayvancılığına en büyük katkıyı küçükbaş hayvan varlığı ile yapmaktadır. İlin arazi yapısı nedeniyle hayvan varlığında kıl keçisi en büyük payı almaktadır. Yayla kesimlerinde kıl keçisi ve koyunculuk, kısmen süt sığırcılığı, sahilde ise süt sığırcılığı ve tavukçuluk ağırlık
kazanmaktadır. Arıcılık gezginci arıcılık şeklinde yapılmakla beraber, Antalya ili arıcılık için ideal bir kışlatma bölgesidir. Antalya ili sınırları içersinde 199 yılında projeli yetiştiriciliği yapılan kültür balıkları (Çipura-Levrek) toplam üç işletmede 35 ton/yıl, içsu balıkları üretiminde
(Alabalık Sazan) 78 işletmede 778.5 ton/yıl üretim gerçekleşmiştir. İlimizde bulunan Kepez Su Ürünleri Üretme istasyonu, balıkları salarak, potansiyeli arttırma yönünde çalışmalar yapmaktadır. 2000 yılında aynalı sazan balıklandırma çalışmalarında 6.265.2000 yavru, 4.289.996 lavra ve 460.000 alabalık yavrusu üretilmiş olup, 57 ilde 331 kaynak balıklandırılması yapılmıştır.
 
- MADENCİLİK
 
Antalya yöresi yer üstü kaynaklarınnı zenginliği yanında yer altı kaynağı olan madencilik yönünden de küçümsenmeyecek değerler taşımaktadır. Bunlar; Asfaltit, Barit, Bitümlü Şist, Boksit, Boya, Çinko, Demir, Dolomit, Fosfalt, Krom, Kurşun, Linyit, Manganez, Mermer, Zımparadır.
 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • Antalya Valiliği
  • Polis Akademisi
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polis Eşleri Derneği
  • Göç İdaresi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • BİMER