Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Hızlı Başlatma

 
5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kabahatler Kanununa Göre 2013 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
 

Kabahatler Kanununun 17. maddesi 7. Fıkrasında; idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.

2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 12 ve 13. maddeleri ile 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunun 4. maddesinde belirtilen idari para cezaları Maliye Bakanlığınca %7,8 yeniden değerleme oranına uygun olarak hazırlanarak tebliğ edilmiştir.

Buna göre 01 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere idari para cezalarının uygulanmasında bu miktarlar dikkate alınacaktır.

2013 yılında uygulanacak idari para cezaları;

  
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • Antalya Valiliği
 • Polis Akademisi
 • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Radyosu
 • Polis Eşleri Kaynaşma Yardımlaşma Derneği
 • Göç İdaresi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • BİMER