Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
14’ncü B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınav Duyurusu
03.01.2019  
 
14’ncü B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınav Duyurusu
 
87/12028 karar sayılı Tüzük kapsamındaki sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddeleri kullanacak olanların, “Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Ateşleyici Yeterlilik Belgelerinin bulunması gerekmektedir.
 
14’ncü (B) Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi yazılı sınavı 17 Mart 2019 Pazar günü saat 10.00’da, yazılı sınavda başarılı olacakların mülakat sınavları 18-22 Mart 2019 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olup, başvurular için son müracaat tarihi 06 Mart 2019 Çarşamba günüdür.
 
Sınava girecek adayların sınavlar hakkında bilgilendirilebilmesi amacıyla http://www.ozelguvenlik.pol.tr.  İnternet adresinde duyuru ve açıklamalar yayınlanmıştır.
 
Bu doğrultuda;
İlk defa müracaat edeceklerin; Ateşleyici Yeterlilik Belgesi almasında veya patlayıcı madde işleri ile uğraşmasında sakınca olmadığına dair tam teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Üniversite Hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu, öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ile fotokopisi ve (4) adet fotoğraf ile birlikte Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Adaylar müracaat etmeden önce sınav ücreti yatırmayacak, yukarıda sayılan evraklar ile birlikte müracaat ettikten sonra durumları değerlendirilecek, neticeye göre uygun görülmesi halinde 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar sınav ücretini yatırması istenecek, aksi takdirde sınav ücreti iade edilmeyecektir. 
 
Emniyet Müdürlüğünde müracaat dosyası bulunan adayların ise; 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 17.00’a kadar 300 TL. sınav ücretini Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve TC kimlik numaralarını belirterek yatırdıklarına dair dekontun aslı ile birlikte Emniyet Müdürlüğü Uncalı Hizmet Binası Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, belirtilen tarihten sonra sınav müracaatı ile ilgili sistem kayıtları kapatılacağından dolayı yapılacak müracaatlar ise bir sonraki sınav dönemi için değerlendirmeye alınacak, ayrıca yatırılan sınav ücreti ise iade edilmeyecektir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
 
 
ANTALYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 
 
  • İçişleri Bakanlığı
  • Antalya Valiliği
  • Polis Akademisi
  • Polis Bakım ve Yardım Sandığı
  • Kurumsal E-Posta
  • Polis Radyosu
  • Polis Eşleri Derneği
  • Göç İdaresi
  • E-Devlet Hizmetleri
  • BİMER